Markentreprenad

Markentreprenader kan innehålla en stor variation av olika typer av arbeten, Vi har under åren byggt upp en kunskap och maskinpark för att kunna lösa de flesta. Vi har även ett nära samarbete med väl utvalda entreprenörer i branschen, för att kunna erbjuda Dig som kund en enkel entreprenad med oss som ansvariga för byggprojektet. 

Ett axplock av olika markentreprenader som vi utför

  • Installation av sorteringsanläggningar och underjordsbehållare
  • Dräneringar av fastigheter stora som små
  • Utemiljö projekt med gårdsrenoveringar
  • Va arbeten
  • Grunder för fastigheter/ garage och miljöhus
  • Diverse stödmurar, L-stöd och plattsättningsarbeten
  • Dikningar och vägförstärkning
  • Bergborttagning med Stenspräckning och bergknackning